Watch Secret Magic Control Agency Full Series Streaming

Secret Magic Control Agency
7.2/10 by 135 users
Title:Secret Magic Control Agency
Release: 2021-03-18
Runtime: 104 min.
Genre: Animation, Comedy, Fantasy
Stars: Valery Smekalov, Irina Obrezkova, Alexey Makretsky, Regina Shchukina, Kseniya Brzhezovskaya, Yuliya Zorkina
The Secret Magic Control Agency sends its two best agents, Hansel and Gretel, to fight against the witch of the Gingerbread House.